Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenie:

Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu www.duban.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické
osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami.

2) Objednávka:

Tovar je možné objednať pomocou označenia/kliknutia na tlačítko „Pridať do košíka“, ktorý je
zobrazený pri každom druhu tovaru. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla a zadaní požadovanej
veľkosti a počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Aplikácia
umožňuje prezrieť si zvolený tovar, zmeniť počet kusov vybraného tovaru, zmazať ho z košíka,
prípadne zmazať celý obsah košíka.
V prípade objednávky aplikácia požiada o kontaktné údaje ( adresa, email, telefónne číslo) a údaje
potrebné pre prípravu a odoslanie zásielky. Taktiež je potrebné potvrdiť kupujúcim, že sa oboznámil s
týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky vzniká obchodný
vzťah, od tohto momentu platia pre obe strany všetky práva povinnosti vyplývajúce z obchodného
a občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku. Po úspešnom objednaní tovaru sa s Vami
prostredníctvom mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o termíne dodania.
Tovar bude zaslaný ihneď po zaregistrovaní Vašej úhrady na našom účte.

3) Platba:

Platba za tovar v našom E-shope je možná jedným z nasledovných spôsobov:

a) platbou v hotovosti pri osobnom odbere

b) prevodom z Vášho účtu

c) vkladom hotovosti na náš bankový účet

Slovenská Sporiteľňa
0455 68185/0900

Tatrabanka
26 28 82 4100/1100

variabilný symbol: uvádzajte číslo objednávky

konštantný symbol: 0308

Tovar bude odoslaný ihneď po pripísaní platby na bankovom účte predávajúceho.

4) Dodacie podmienky:

 Pri objednávke je možné tovar, ktorý je skladom skladom, prevziať osobne v predajni DCC Duban Ľubomír, OD Jednota 3.poschodie, Trojičné nám. 9 ,917 01 Trnava.
Zakúpený tovar, ktorý nie je skladom je zvyčajne dodaný do 3 pracovných dní odo dňa zaregistrovania úhrady na našom účte. Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Kupujúci je povinný o poškodení tovaru bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia/neprevzatia tovaru informovať predávajúceho.

Poštovné a balné: viď sekcia Doprava a platby

5) Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravenými týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

6) Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.duban.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

7) Reklamačný poriadok:

a) Odstúpenie od zmluvy Ako postupovať pri reklamácii? Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať predajcovi najlepšie písomné odstúpenie od zmluvy a odovzdať nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 denné lehoty). Nie je vylúčená možnosť zaslania vráteného tovaru až po samotnom odstúpenia od zmluvy a v tomto prípade predávajúci požaduje, aby reklamovaný tovar bol zaslaný bezodkladne. Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to najdlhšie do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy – len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka: § 561 „(1) Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť.“ Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je schopný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru

b) Ak zásielka tovaru je v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytne závada, kupujúci si uplatní nárok prostredníctvom e-mailu: dcc@duban.sk v ktorom napíše číslo objednávky, presný názov tovaru, opíše závadu a uvedie kontaktné údaje. Po kontaktovaní zástupcom predávajúceho tovar zašlite na adresu DCC Duban Ľubomír, OD Jednota 3.poschodie
Trojičné nám. 9, 917 01 Trnava . Ku kladnému vybaveniu je potrebný doklad o kúpe a záručný list, ak bol s výrobkom dodaný. Po obdŕžaní oznámenia o závadách bude predávajúci kupujúceho informovať o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým používaním, na vady spôsobené neodbornou manipuláciou alebo uskladnením spôsobené neodbornou manipuláciou alebo uskladnením