Posluchové štúdio č.1
Posluchové štúdio č.2

Archív - naše bývalé posluchové štúdia v Trnave (Polyton, DCC)