obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenie:

Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu www.duban.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické
osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami.

2) Objednávka: